Home
Informatie
Agenda
Bestuur
Lid worden
Ringen


Foto's TT's
Beoordelingsdag


Uitslagen TT 2019
Kweekverslag
Vogelbeurzen

             Inschrijfformulier  ,

        Vogelvereniging   "ICARUS"  Vlaardingen

 Adres: 3138 HE    Kooikersweg 1b  (sportpark de Broekpolder, naast Deltasport)

Tel. 06-53624052  bij geen gehoor 06-45086078(na 18.00uur)

 Een vereniging voor iedere vogelliefhebber.

Onze vereniging stelt zich o.a. ten doel:
De bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis, de vogelstand en

de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs de wettige weg en wel door:
Het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, vogelbeurzen, films,

het samenwerken met andere afdelingen.

In de vereniging zitten liefhebbers en kwekers van kleurkanaries, vorm en postuurkanaries,

grote en kleine parkieten, tropische vogels, vruchten en insectenetende vogels, duiven,

kwartels en wildzangvogels.

Bent u geοnteresseerd of wilt u lid worden, neem dan contact op met de penningmeester

of  vul onderstaand formulier in.

 Naam: ……………………………………..        man/vrouw

Adres: …………………………………….         Postcode ……………..

Woonplaats: …………………………...         Tel. nr………………….

e-mail:……………………………………..

Geboorte datum: ……-……-……

Ik wens graag:  lid; jeugdlid; verenigingslid; gastlid; donateur

te worden en wel met ingang van:  01- januari / april / juli /oktober - 20….

Welke vogels heeft u of gaat u houden? …..……..………………………………………...

Bent u reeds eerder of nog steeds lid bij een andere vereniging?  ja/nee

Zo ja, naam vereniging……………………………  plaats………………………………

Ik ga akkoord met het verschuldigde bedrag,

Handtekening…………………………   ( voor jeugdleden ouder of voogd)

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Inleveren a.u.b. bij de penningmeester:  L.A van Hameren (of in het clubgebouw)

Holysingel 520    3136 LK  Vlaardingen  tel: 010-4342005

de contributie bedraagt vanaf  2020 voor,

Leden € 44,00     p/j.                Jeugdleden tot 17 jaar  € 24,00  p/j.

Gastleden € 22,00 p/j.             Donateurs min € 6,00  p/j.

eenmalig inschrijfgeld  € 2,50 .

leden / gastleden buiten Vlaardingen € 10,00 extra porto kosten p/j.

opzeggingen vσσr 1 december van het lopende jaar (schriftelijk),

daarna automatisch verlenging voor een jaar,

u kunt het verschuldigde bedrag direct bij aanmelding  betalen, hetzij contant of op

IBAN nummer, NL57 INGB 0002 6778 43    Vogelvereniging  Icarus.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met de geldende regels m.b.t. privacy en verleent hij/zij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van onze vereniging en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. Hij/zij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens, mits gebruikelijk is bij een vogelvereniging.  

 

 

www.vogelvereniging-icarus.nl

I’carus, http://www.vogelvereniging-icarus.nl/images/logo%20icarus%20kleur.jpg (Griekse mythe) zoon van Daedalus ontvluchtte het labyrint te Kreta door middel van kunstvleugels (uit veren en was samengesteld), maar vloog tegen het bevel van zijn vader te hoog; De hitte van de zon deed de was smelten en hij vond niet ver van het eiland Ikaria een ellendige dood in de zee, die naar hem later de Icarische zee werd genoemd.


 


Onze afdeling is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor vogelliefhebbers.

Alle gegevens van kweekverslag en evt. plaatjes mogen gebruikt worden, maar dan wel met de 

         bronvermelding a.u.b., zoals schrijver of homepage enz.  eventueel verdere info,  

Voor meer informatie kunt u mailen naar:vogelvereniging.icarus@hetnet.nl

 

   

Links